Dług publiczny


Stan zobowiązań Gminy Rogowo według tytułów dłużnych od 1995 r. w zł
 
 

 Nazwa

rok

1995-2004

 2005

 2006

2007- 2010

1. Wyemitowane papiery wartościowe

2. Kredyty:

    - długoterminowe

3. Pożyczki:

    - długoterminowe

4. Przyjęte depozyty

5. * Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu

    - dostaw towarów i usług

6. Ogółem kwota zadłużenia

 

-

 

-

 

-

-

 

-


-

 

-

 

-

 

1 600 000

-

 

-


1 600 000

 

-

 

-

 

1 280 000

-

 

-


1 280 000

 

-

 

-

 

-

-

 

-


-


*wymagalne zobowiązania wynikające z:

1 ustaw
2 orzeczeń sądu
3 udzielonych poręczeń i gwarancji
4 z innych tytułów np: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i funduszy pracy.

Stan zobowiązań Gminy Rogowo według tytułów dłużnych w latach 2011-2014


Zdjęcie

Stan zobowiązań Gminy Rogowo według tytułów dłużnych w latach 2015-2018

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 listopada 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 listopada 2003, 19:36:10)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (22 lutego 2019, 13:06:19)
Zmieniono: dodano 2018 rok

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7111