Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Starym Kobrzyńcu

Postępowanie prowadzone jest na Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/118553

Poniżej załączamy pliki dotyczące postępowania:

Pliki Warunki Zamówienia (334kB) pdf
Pliki Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (1326kB) word
Pliki Zał. nr 1a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (1314kB) word
Pliki Zał nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (2854kB) word
Pliki Zał. nr 2 - PPU (401kB) pdf

Pliki Wyjaśnienie treści WZ 1 (142kB) pdf
Pliki Zał nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZMIANA NR 1 (2857kB) word

Pliki Informacja z otwarcia ofert (266kB) pdf

Pliki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (319kB) pdf

Pliki Informacja o wyborze oferty - KOREKTA NR 1 (332kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (18 lipca 2022)
Opublikował: Marcjanna Długokęcka (18 lipca 2022, 13:38:19)

Ostatnia zmiana: Marcjanna Długokęcka (9 sierpnia 2022, 14:21:38)
Zmieniono: KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 85