Ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Charszewo i Nadróż

Przejdź do strony zarządzenie nr 1/2017 i załącznika (przetargu) ->>>ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Charszewo i Nadróż

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informacja o zakończeniu postępowania
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalony nabywca na  dzierżawę nieruchomości nie przystąpił  bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. W związku z powyższym  stosownie do  art. 41 ust. 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ oraz pkt. IV . 6 regulaminu  przeprowadzania przetargów na zbycie , dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rogowo  wprowadzonego  zarządzeniem Wójta Gminy Rogowo Nr 51/2016 z dnia 14. 12.2016 r. organizator przetargu odstąpił od zawarcia umowy.

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (4 stycznia 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 stycznia 2017, 14:08:43)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (12 kwietnia 2017, 14:52:32)
Zmieniono: dodano informację o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 447