ZARZĄDZENIE NR 31/2017 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu

ZARZĄDZENIE NR 31/2017
WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 7 lipca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu

Na podstawie art. 36a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Rogowo
zarządza, co następuje

§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu.

§ 2
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                      Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Zarządzenie nr 31/2017 - załącznik konkurs (322kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (7 lipca 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 lipca 2017, 11:40:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535