Zarządzenie nr 28/2007

Zarządzenie Nr 28/2007
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 23 października 2007 roku.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za III kwartały2007 roku.

 Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z poź. zm. /

zarządzam, co następuje:


§ 1

Realizując uchwałę Nr IV/3/07 Rady Gminy w Rogowie z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Rogowo za III kwartały 2007 r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów:

plan 10.493.742,00 zł, wykonanie 8.369.653,73 zł, % wykonania 79,76

II. Realizacja wydatków:

Plan 10.493.742,00, wykonanie 6.764.370,43 zł, % wykonania 64,46 w tym:

       - Wydatki bieżące
             plan 9.307.142,00 zł, wykonanie 6.245.220,33 zł, % wykonania 67,10
       - Wydatki majątkowe
             plan 1.186.600,00 zł, wykonanie 519.150,10 zł, % wykonania 43,75

III. Nadwyżka (Deficyt I-II)

1. Nadwyżka budżetu    plan          0 
                                  wykonanie  1.605.283,30 zł


Różnica między dochodami, a wydatkami za III kwartały 2007 roku stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.605.283,30 zł


Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania kwartalnego RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 r.

 

§ 2

Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy Rogowo poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                              Wójt Gminy
                                                                        Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Zarządzenie nr 28/2007 (39kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (23 października 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 listopada 2007, 13:55:01)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:24:16)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1549