ZARZĄDZENIE Nr 17/2004 w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Rogowie.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 17/2004
WÓJTA  GMINY  ROGOWO
z dnia 14 czerwca 2004 roku


w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Rogowie.


 Na podstawie art.104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz.U. z 1998 r Nr 21, poz.94 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustalić regulamin pracy Urzędu Gminy w Rogowie w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 1/96 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 1.10.1996 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Plik do pobrania Zarządzenie Wójta Nr 17/2004 (32kB) pdf
Plik do pobrania Regulamin pracy urzędu (83kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (14 czerwca 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2005, 09:27:13)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:28:13)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2888