Zarządzenie Nr 2/14 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na   2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

   1) W § 1 ust. 1
       Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 15.798.100 zł zwiększa się do kwoty
       15.997.126 zł, z tego:

           1. dochody bieżące z kwoty 14.909.850 zł zwiększa się do kwoty 15.108.876 zł
               zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

   2) W § 1 ust.3 pkt 1
       Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
       zleconych ustawami z kwoty 2.039.300 zł zwiększa się do kwoty 2.055.062 zł zgodnie z
       załącznikiem Nr 3.

   3)  W § 2 ust. 1
        Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 16.505.100 zł zwiększa się do
        kwoty 16.704.126 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.   

   4)  W § 2 ust. 1 pkt 1
        Wydatki bieżące w wysokości 13.305.540 zł zwiększa się do kwoty
        13.504.566 zł                                 

   5)  W § 2 ust. 3 pkt a
        Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
        zadań zleconych ustawami  z kwoty 2.039.300 zł zwiększa się do kwoty
        2.055.062 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 6)    W § 2 ust 5
        Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy   
        strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego
        zarządzenia.

§ 2  W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2
      ,3 i 5 do uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia       2013 r. w
      sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 r.

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (147kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (363kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (147kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (23 stycznia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 09:08:52)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:07:42)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 772