Zarządzenie Nr 22/2012 zmieniające w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027.

Zarządzenie Nr 22/12
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 4 lipca 2012 r.

zmieniające  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/51/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027, zmienionej Uchwałą
     Nr XIV/15/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012 r. zmienia się:
        1.Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2012-2027 zgodnie
        z załącznikiem Nr 1.
§ 2 Pozostałe lata nie ulegają zmianie.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027 dokonano       z uwagi na:
Wpisanie wolnych środków w pozycję 5.1 i pozycję 5.1.1

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (4 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 sierpnia 2012, 10:53:36)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:12:04)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1322