GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCHGminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest każdy pierwszy wolny poniedziałek miesiąca. Terminy otwarcia Punktu w 2016 r.:4.01, 1.02; 7.03; 4.04; 2.05; 6.06; 4.07; 1.08; 5.09; 3.10; 7.11; 5.12. Punkt zlokalizowany jest na placu magazynowo – manewrowym  (po GS) w Rogowie.  W miesiącach od października do marca Punk czynny jest od godziny 1000 do godziny 1630. W pozostałych miesiącach Punk czynny jest od godziny 10.00 do godziny 18.00.  W ramach działania tego Punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

■odzież i tekstylia
■meble i inne odpady wielkogabarytowe
■odpady budowlane i rozbiórkowe
■zużyte opony
■przeterminowane lub nieprzydatne leki
■chemikalia
■baterie
■akumulatory
■zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W ramach Gminnego Punktu nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z rolnictwa np.: opakowania po środkach ochrony roślin, opony ciągnikowe itp. ZBIÓRKA

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (11 stycznia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (26 sierpnia 2016, 09:46:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711