Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Rogowie, stanowiącej teren, który może być przeznaczony do wykorzystania na cele zabudowy usługowej

WÓJT GMINY ROGOWO

 

ogłasza

 

 

                publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Rogowie, stanowiącej teren, który może być przeznaczony do wykorzystania na cele zabudowy usługowej

 

Nr ewid.

nieruchomości

Pow.

m2

Nr KW

Cena

wywoławcza netto

Wysokość

wadium

Minimalne

postąpienie

316/6 i 316/7

8 500

16025

15 000,00

1 500,00

150,00

 

Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi teren, który może być przeznaczony do wykorzystania na cele zabudowy usługowej.

 

Warunki przetargu

 

1.   Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2006 r. o godz. 9:00 w pok. Nr 5 Urzędu Gminy w Rogowie.

2.   W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki przetargu i nie posiadające ograniczeń w nabywaniu nieruchomości.

3.   Wadium w formie gotówkowej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 11 w terminie najpóźniej do 25.09.2006 r. do godz. 14:00.

4.   Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który został ustalony nabywcą zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6.   Zwrot wadium będzie dokonywany niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

7.   Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu gminy w Rogowie lub dokonać przelewu na Bank Pocztowy S.A. Oddział we Włocławku Nr  68 1320 1120 2714 6073 2000 0004

8.   Koszty związane z zawarciem umowy obciążają nabywcę.

9.   W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (22 sierpnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 sierpnia 2006, 10:58:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:32:39)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3100