UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2012

I n f o r m a c j a  
W ó j t a    G m i n y    R o g o w o

skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO
dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Gmina Rogowo planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o uzyskanie dotacji w 2012 roku na zadania realizowane na terenie Gminy Rogowo związane z utylizacją azbestu w ramach uruchomionego Programu utylizacji azbestu Edycja 2012.
Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone między innymi zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie:
  • demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest, czyli wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (tzw. eternitu) lub elewacji zawierających azbest,
  • transportu powstałych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • przekazania do unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest powstałych z dokonanej rozbiórki.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie do 1000 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z powstałych z rozbiórki.
Nowe pokrycia dachowe zainteresowane osoby wykonać muszą już we własnym zakresie.
Wyboru wykonawcy prac związanych odpowiednio z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w ramach wnioskowanego o dofinansowanie przedsięwzięcia dokonać musi wyłącznie Gmina Rogowo, czyli Beneficjent pozyskanych środków z WFOŚiGW w Toruniu.

Dofinansowywane w 2012 roku zadanie powinno zostać zakończone (łącznie z przekazaniem odpadów do unieszkodliwiania) do dnia 30 listopada 2012 r., tak aby Gmina Rogowo mogła złożyć najpóźniej do połowy grudnia b.r. odpowiednie wnioski o uruchomienie środków z WFOŚiGW i uregulować wynagrodzenie z wykonawcą robót.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z  pokryć dachowych lub elewacji proszone są o składanie w Urzędzie Gminy w Rogowie stosownych wniosków według wzoru przygotowanego przez Urząd. Ponadto do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie właściciela nieruchomości, kopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej oraz przede wszystkim dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego lub uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę.
Urząd Gminy w Rogowie przyjmować będzie przedmiotowe wnioski na dofinansowanie zadania do dnia 8 lutego 2012 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pana Andrzeja Ciborskiego – koordynatora realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest (Urząd Gminy w Rogowie, pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu, tel. 54 280 16 22 lub 54 280 16 23).
Druk Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. nr 16 lub pobrać z następującej strony internetowej: www.bip.rogowo.pl  zakładka: Ochrona środowiska podzakładka: Aktualności i ogłoszenia.
Druki Wniosku o dofinansowanie dostępne będą także u każdego Sołtysa poszczególnych Sołectw Gminy Rogowo.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Oświadczenie (26kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót (34kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością (40kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Wniosek (55kB) word

Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (2 stycznia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 stycznia 2012, 08:33:48)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2012, 13:23:03)
Zmieniono: poprawiono załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1346

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij