Wydana została decyzja z dnia 16 września 2015 r. znak: Og.6220.6.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210

Rogowo, dnia 16.09.2015 r.
Og.6220.6.2015
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,


że na wniosek
Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

wydana została decyzja z dnia 16 września 2015 r. znak: Og.6220.6.2015
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210
w obrębie pasa drogowego oznaczonego działką: nr 136 (dr gm) obręb Kosiory (miejscowość Zamość), nr 182/4 (dr gm) obręb Kosiory (miejscowość Zamość), nr 321/1 (dr gm) obręb Kosiory (miejscowość Zamość) (podlega podziałowi), nr 1 (dr gm) obręb (miejscowość) Czumsk Mały (podlega podziałowi), nr 110 (dr gm) obręb (miejscowość) Czumsk Mały oraz w obrębie nieruchomości planowanych do wydzielenia na potrzeby poszerzenia istniejącego pasa drogowego z nieruchomości przyległych do drogi w obrębie Kosiory (miejscowość Zamość) i obrębie (miejscowość) Czumsk Mały, a także w obrębie możliwych połączeń (skrzyżowań) z innymi drogami,
planowanego do realizacji przez Gminę Rogowo

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy.
Decyzja oraz dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
     następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zamość.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czumsk Mały.
a/a AC


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (16 września 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 września 2015, 08:08:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij