Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 1, nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, nr 17/2 ...

Rogowo, dnia 14.09.2012 r.
Og.7624-2/10
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LOTEK” Sp. z o.o.,
Mała Nieszawka, ul. Bydgoska 62, 87-103 Toruń    

wydana została decyzja z dnia 13.09.2012 r. znak: Og. 7624-2/10
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 1, nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, nr 17/2 i na terenie nieruchomości położonych w obrębie Pinino oznaczonych działką nr 157/3, nr 142/1, nr 143/2, nr 143/3, nr 122/2, nr 194,
 planowanego do realizacji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LOTEK” Sp. z o.o., Mała Nieszawka, ul. Bydgoska 62, 87-103 Toruń    


Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 40) lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), w związku z powyższym kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
     następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Pinino.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobrzyniec.

a/a AC


    Wójt Gminy Rogowo
                   (-)
mgr Barbara Nowakowska
 


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (14 września 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 września 2012, 06:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1294

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij