Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych - informacja

Rogowo, dnia 02.04.2012 r.


Informacja

        Wójt Gminy Rogowo informuje, że w Urzędzie Gminy w Rogowie wyłożony został do publicznego wglądu opracowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku projekt Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, w celu umożliwienia zapoznania się z jego ustaleniami oraz składania uwag i wniosków przez zainteresowanych.
Projekt Programu dostępny jest w Referacie Ogólnym Urzędu Gminy Rogowo (pok. Nr 16) w godzinach 715–1515.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10 kwietnia 2012 r.


                                                                  Wójt Gminy Rogowo
                                                                              (-)
                                                              mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (3 kwietnia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 kwietnia 2012, 12:57:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1846