Og.6220.9.2011 - Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Rogowo na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nadróż

Rogowo, dnia 08.03.2012 r.
Og.6220.9.2011
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek  

wydana została decyzja z dnia 8 marca 2012 r. znak: Og.6220.9.2011
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Rogowo na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nadróż oznaczonych działkami o geodezyjnym nr 177/2, 177/1, 178/2, 178/4, 178/5, 178/6, 179, 180/1, 181/2, 188/4, 196/1, 193/1 i 190/1, planowanego do realizacji przez Kujawsko-Pomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek


Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w w § 3 ust. 1 pkt 88) lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
   następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nadróż.
   a/a AC
   
   
                                                          Wójt Gminy Rogowo
                                                                    (-)
                                                       mgr Barbara Nowakowska


 


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (8 marca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (23 marca 2012, 12:15:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1326

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij