Referent ds. świadczeń wychowawczych /500+/ w Referacie Spraw Obywatelskich

Wójt Gminy Rogowo
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rogowie

Wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. świadczeń wychowawczych /500+/ w Referacie Spraw Obywatelskich

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne :


- wykształcenie  wyższe  administracyjne lub prawnicze,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub   
  umyślne przestępstwa skarbowe,
- dobra znajomość obsługi komputera ,
- dobry stan zdrowia,
- nieposzlakowana opinia.
- wymagany co najmniej 12 miesięczny staż w jednostkach administracji publicznej (urzędy
   jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej),
- umiejętność pracy w zespole
- zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
- zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
- dokładność i samodzielność;
- znajomość przepisów prawnych: Ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
   z 2016 r. poz. 23), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
   2015 r. poz. 114 z późn.zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
   samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
    samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.)
- znajomość aktualnego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz
  projektów wykonawczych do tej ustawy (www.sejm.gov.pl) lub właściwych przepisów
  po ich wejściu w życie (w przypadku gdy wejdą w życie przed zakończeniem
  niniejszego postepowania rekrutacyjnego).

Wymagania dodatkowe:
-  mile widziana znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – SIGNITY, prawo jazdy kategorii B,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania ogólne:
        
1.    Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2.    Wykonywanie zadań  sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3.    Informowanie organów, instytucji, osób fizycznych o stanie załatwionych spraw
       i udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo
       tego nie zabrania,
4.    Dochowanie  tajemnicy ustawowo chronionej,
5.    Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, współpracownikami
       i przełożonymi,
6.    Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.
7.    Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zadania szczegółowe:

1 )     kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o   
         przyznawanie świadczeń wychowawczych,
2)     prowadzenie rejestrów świadczeń wychowawczych
3)     sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń
        wychowawczych;
4)     sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych;
5)     sporządzanie sprawozdawczości;
6)     wprowadzanie wniosków do programu świadczeń wychowawczych;  

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)    Praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej, czynności służbowe wykonywane w biurze oraz w razie konieczności w terenie, stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę ,kopiarkę,oprogramowanie   niezbędne do realizacji zadań na stanowisku, możliwe narażenie na stres ,telefon stacjonarny, wyjazdy służbowe - w zależności od potrzeb,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  poprzedzającym ogłoszenie naboru:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rogowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
    wykształcenie i kwalifikacje,
4. Kopie świadectw pracy,
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z  
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
   konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
   ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.),
7.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
8. Dokument potwierdzający niepełnosprawność ,jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnień
    art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych /tj.Dz. U. z 2014 r.,poz.1202 /

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia
29 lutego 2016 r. do godz. 15- tej


Pod adresem:
Urząd Gminy w Rogowie
Rogowo 51
87- 515 Rogowo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referenta ds. świadczeń wychowawczych  w Referacie Spraw Obywatelskich „

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(0-54) 280-16-22 lub 23 wew. 22

                                                                             Wójt Gminy Rogowo
                                                                                        /-/
                                                                             Barbara Nowakowska

Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (17 lutego 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 lutego 2016, 18:08:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 928

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij