Referent ds. kadr i obsługi oświaty


Wójt Gminy Rogowo
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rogowie

Wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. kadr i obsługi oświaty

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne


- wykształcenie  wyższe  - zarządzanie zasobami ludzkimi ,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub   
   umyślne przestępstwa skarbowe
- znajomość przepisów prawa: ustawa z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
-ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty ,
- akty wykonawcze do w/w ustaw,
-  ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych,
-  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych   osobowych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
-  instrukcja kancelaryjna dla organów gmin,
-dobra znajomość obsługi komputera i systemów informatycznych,urządzeń biurowych ,
- dobry stan zdrowia,
- nieposzlakowana opinia
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,

Wymagania dodatkowe:
-  mile widziane prawo jazdy kategorii B,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania ogólne:
        
1.    Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2.    Wykonywanie zadań  sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3.    Informowanie organów, instytucji, osób fizycznych o stanie załatwionych spraw
       i udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo
       tego nie zabrania,
4.    Dochowanie  tajemnicy ustawowo chronionej,
5.    Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, współpracownikami
       i przełożonymi,
6.    Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.
7.    Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zadania szczegółowe:

  1) Obsługa techniczno – kancelaryjna szkół.
  2) Prowadzenie spraw kadrowych pracowników oświaty.
  3) Prowadzenie podteczek akt osobowych pracowników  oświaty.
  4) Rozliczanie środków funduszu socjalnego w podziale na   poszczególne szkoły.
  5) Prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek
      organizacyjnych.
  6) Prowadzenie spraw bhp pracowników urzędu gminy.
  7) Rozliczanie stołówek .
  8) Prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnianych w ramach robót  publicznych i
      prac interwencyjnych oraz  innych form   zatrudnienia bezrobotnych.
  9) Opracowywanie wniosków i rozliczeń składanych do PUP oraz współpraca z PUP w tym
       zakresie.
 10) Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w ramach  form zwalczania bezrobocia.
 11) Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  składek ZUS w/w
       pracowników.
12) Prowadzenie dokumentacji pojazdów gminnych, z  wyłączeniem OSP.
13) Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy kierowców i  kart drogowych pojazdów.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)    czynności służbowe wykonywane w biurze oraz w razie konieczności w terenie, stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę ,kopiarkę,oprogramowanie   niezbędne do realizacji zadań na stanowisku, telefon stacjonarny, wyjazdy służbowe - w zależności od potrzeb,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  poprzedzającym ogłoszenie naboru:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rogowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
    wykształcenie i kwalifikacje,
4. Kopie świadectw pracy,
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z  
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
   konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
   ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2014 r. , poz. 1182),
7.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
8. Dokument potwierdzający niepełnosprawność ,jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnień
    art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych /tj.Dz. U. z 2014 r.,poz.1202 /

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:   29 lutego  2016 r. do godz. 15.00

Pod adresem:
Urząd Gminy w Rogowie
Rogowo 51
87- 515 Rogowo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referenta ds. kadr i obsługi oświaty „

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(0-54) 280-16-22 lub 23 wew. 22

                                                                    Wójt Gminy Rogowo
                                                                               /-/
                                                                    Barbara Nowakowska

Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (17 lutego 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 lutego 2016, 18:04:34)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (17 lutego 2016, 22:16:45)
Zmieniono: data składania - dodano godzinę.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 681

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij