Kasjer w Referacie Finansowym


Wójt Gminy Rogowo
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rogowie

Wolne stanowisko urzędnicze:

Kasjer w Referacie Finansowym

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne


- wykształcenie  wyższe  ,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub   
   umyślne przestępstwa skarbowe
- znajomość przepisów prawa:
    a/ ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
    b/ ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych,
    c/ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych   osobowych,
    d/ ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
    e/ instrukcja kancelaryjna,
- ustawa z dnia  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach    publicznych,
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- akty wykonawcze do w/w ustaw,
- dobra znajomość obsługi komputera i systemów Windows XP, Excela,urządzeń biurowych ,
  poczty elektronicznej,
- dobry stan zdrowia,
- nieposzlakowana opinia
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,

Wymagania dodatkowe:
-  mile widziana znajomość obsługi programów komputerowych QNett, Fakturka , prawo
    jazdy kategorii B,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania ogólne:
        
1.    Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2.    Wykonywanie zadań Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3.    Informowanie organów, instytucji, osób fizycznych o stanie załatwionych spraw i
       udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie
       zabrania,
4.    Dochowanie  tajemnicy ustawowo chronionej,
5.    Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, współpracownikami i
       przełożonymi,
6.    Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.
7.    Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zadania szczegółowe:

1.    Przyjmowanie wpłat gotówkowych na podstawie kwitów K 103.
2.    Dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy, na podstawie zatwierdzonych dokumentów,
3.    Prowadzenie ewidencji pobranej gotówki z banku oraz prowadzenie ewidencji wydatków wg
       rachunków bankowych.
4.    Sporządzanie raportów kasowych oraz uzgadnianie gotówki w kasie.
5.    Sporządzanie zbiorowej wpłaty na KP wg tytułów wpłat na podstawie K 103 oraz
       uzgadnianie tych wpłat z inspektorem ds. księgowości podatkowej.
6.    Odprowadzanie gotówki do banku  pochodzącej z wpływów oraz prowadzenie ewidencji
       wpłat wg tytułów.
7.    Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
8.    Wystawianie faktur VAT.
9.    Sporządzanie i wysyłanie elektronicznie sporządzonych przelewów dotyczących zapłaty
       faktur w programie przelewy.
10.  Prowadzenie ewidencji analitycznej funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej
      dłużników i wierzycieli.
11.  Sporządzanie pism i dokumentów w programie Word i Excel.
12.  Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta i  Sekretarza  Gminy lub Kierownika
      Referatu


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)    czynności służbowe wykonywane w biurze oraz w razie konieczności w terenie, stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę , kopiarkę,oprogramowanie   niezbędne do realizacji zadań na stanowisku, telefon stacjonarny, wyjazdy służbowe - w zależności od potrzeb,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  poprzedzającym ogłoszenie naboru:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rogowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
    wykształcenie i kwalifikacje,
4. Kopie świadectw pracy,
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z  
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
   konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
   ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2014 r. , poz. 1182),
7.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
8. Dokument potwierdzający niepełnosprawność ,jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnień
    art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych /tj.Dz. U. z 2014 r.,poz.1202 /

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:   22 grudnia 2014 r.

Pod adresem:
Urząd Gminy w Rogowie
Rogowo 51
87- 515 Rogowo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  kasjera w Referacie Finansowym „

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(0-54) 280-16-22 lub 23 wew. 22Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (11 grudnia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 grudnia 2014, 20:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij