Referent ds. organizacyjnych w Referacie Spraw Obywatelskich


Wójt Gminy Rogowo
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rogowie

Wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. organizacyjnych w Referacie Spraw Obywatelskich

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne


- wykształcenie  wyższe  administracyjne ,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub   
   umyślne przestępstwa skarbowe
- znajomość przepisów prawa:
    a/ ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
    b/ ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych,
    c/ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych   osobowych,
    d/ ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
    e/ instrukcji kancelaryjnej,
-dobra znajomość obsługi komputera i systemów Windows , Excela, urządzeń biurowych typu
   fax, kserokopiarka, poczty elektronicznej,
- dobry stan zdrowia,
- nieposzlakowana opinia
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,

Wymagania dodatkowe:
-  mile widziane prawo jazdy kategorii B,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania ogólne:
        
1.    Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2.    Wykonywanie zadań Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3.    Informowanie organów, instytucji, osób fizycznych o stanie załatwionych spraw i
       udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo
       tego nie zabrania,
4.    Dochowanie  tajemnicy ustawowo chronionej,
5.    Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, współpracownikami i
       przełożonymi,
6.    Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.
7.    Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zadania szczegółowe:

1.Prowadzenie kancelarii urzędu.
2.Obsługa sekretariatu Wójta.
3.Obsługa kancelaryjna urzędu gminy w zakresie przyjmowania i    wysyłania  korespondencji,  
   prowadzenie ewidencji  korespondencji,
4.Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i kluczy   zapasowych od pomieszczeń,
5.Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz  organizowanie ich    
   kontaktów z wójtem, sekretarzem, bądź  kierowanie ich do właściwych referatów.
6.Obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta.
7.Prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów   informacyjno-adresowych dla potrzeb
   urzędu oraz tablic   urzędowych i informacyjnych.
8.Prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w   wydawnictwa specjalistyczne i
   fachowe.
9.Zamawianie i rejestracja pieczęci urzędowych oraz nadzór nad  ich przechowywaniem.
10.Organizowanie konserwacji i napraw sprzętu i maszyn biurowych.
11.Prowadzenie zbioru Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego  oraz Dzienników Urzędowych.
12.Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli.
13.Współorganizowanie zebrań wiejskich.
14.Prowadzenie dokumentacji samorządu mieszkańców wsi i  sołtysów i przekazywanie
     wniosków z zebrań wiejskich.
15.Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.
16.Ekspedycja poczty.
17.Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta, Sekretarza lub Kierownika Referatu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)    czynności służbowe wykonywane w biurze oraz w razie konieczności w terenie, stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę , kopiarkę,oprogramowanie   niezbędne do realizacji zadań na stanowisku, telefon stacjonarny, wyjazdy służbowe - w zależności od potrzeb,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  poprzedzającym ogłoszenie naboru:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rogowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:


1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
    wykształcenie i kwalifikacje,
4. Kopie świadectw pracy,
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z  
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
   konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
   ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2014 r. , poz. 1182),
7.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
8. Dokument potwierdzający niepełnosprawność ,jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnień
    art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych /tj.Dz. U. z 2014 r.,poz.1202 /

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:   22 grudnia 2014 r.

Pod adresem:
Urząd Gminy w Rogowie
Rogowo 51
87- 515 Rogowo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referenta ds. organizacyjnych w Referacie Spraw Obywatelskich „

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(0-54) 280-16-22 lub 23 wew. 22Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (11 grudnia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 grudnia 2014, 20:08:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij