Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup materiałów biurowych ZAKOŃCZONY

ZAKOŃCZONY                                                                                                    Rogowo 2004-02-09

 

 

 

 

 

            Og 341 - 1/3/ 2004

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

o przetargu nieograniczonym na zakup materiałów biurowych

 

 

            Wójt Gminy Rogowo k/Rypina            ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do poszczególnych jednostek organizacyjnych.

 

1.       Urząd Gminy w Rogowie

2.       Biblioteka w Rogowie

3.       Publiczne Gimnazjum w Rogowie

4.       Szkoła Podstawowa w Rogowie

5.       Szkoła Podstawowa w Sosnowie

6.       Szkoła Podstawowa w Nadrożu

7.       Szkoła Podstawowa w Kobrzyńcu

 

w/g  zapotrzebowania z terminem dostawy 27 lutego 2004.

 

Oferty należy składać lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Rogowie, 87-515 Rogowo w terminie do dnia 19 lutego 2004 r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Nie otwierać. Oferta na dostawę materiałów biurowych.

 

Do oferty należy załączyć:

1.       kserokopię poświadczenia aktualnego odpisu z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2.       oświadczenia stosowne do art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych

3.       informację, czy oferent dysponuje w/w ilością materiałów

 

Kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena

 

            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2004 r. o godz.  11:30 w Urzędzie Gminy

 w Rogowie pok. Nr. 5

 

            Szczegółowych informacji dot. zamówienia  ze strony zamawiającego udziela Pani Marianna Przeradzka, Pan Józef Tykarski Pan Leszek Kukowski – kier. ref ogólnego pok.  nr 17 Tel. /054/ 280-16-22 w.28, fax  /054/ 280-28-32, www.bip.rogowo.pl lub www.rogowo.pl

 

Plik do pobrania Og.341-1/3/2004 (27kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 lutego 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 lutego 2004, 12:11:21)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:43:58)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2004"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2012