Uchwała nr XXVI/27/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2009w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 r.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Rogowo

Uchwała nr XXVI/27/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2009


w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Rogowo


uchwala co następuje:

§ 1
Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania uchwala nr XXVI/27/2009 (21kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 sierpnia 2009, 11:19:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1813