string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr X/29/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 17 października 2007w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Nowy KobrzyniecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327)

Uchwała nr X/29/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 października 2007


w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Nowy Kobrzyniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327)


uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się Plan Miejscowości Nowy Kobrzyniec.

§ 2 Plan Rozwoju miejscowości Nowy Kobrzyniec stanowi załącznik do
      niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                 Przewodniczący
                                                                              Rady Gminy Rogowo

                                                                                Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr X/29/2007 (54kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (89kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 listopada 2007, 08:17:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2482