string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXVI/29/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 24 listopada 2005nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz gminyNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ppkt. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

Uchwała nr XXVI/29/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 24 listopada 2005


nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ppkt. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /


R a d a     G m i n y     p o s t a n a w i a :


                                                                §  1

1.  Zezwolić na przejęcie na rzecz gminy niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Rogowo, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych zapisanych w KW 14911 i 14542, oznaczonych działkami:

    - nr 96/1    o pow.  0,2081 ha 
    - nr 105/1  o pow. 0,1255 ha 
    - nr 267     o pow.  0,1800 ha
z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego i budowę boiska sportowego.

2.     Zezwolić na poniesienie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§  2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rogowo.

                                                                §  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                  Przewodniczący Rady Gminy
      
                           Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXVI/29/2005 (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2005, 10:22:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3525