string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIII/67/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2019/2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 2197 i poz. 2248)

Uchwała nr XIII/67/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 2197 i poz. 2248)


uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w Gminie Rogowo na rok szkolny 2019/2020, w następującej wysokości:
1) Paliwa płynne 
    a. Etylina 95 - 5,01 zł,
    b. Etylina 98 – 5,34 zł,   
    c. Olej napędowy – 5,13 zł, 
2) Paliwo gazowe 
    a. Gaz LPG – 2,42 zł

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobranie Uzasadnienie (89kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 stycznia 2020, 15:14:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582