Uchwała nr XII/58/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.869, poz. 2245) Rada uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok zmienionej Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 16/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/35/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 20/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 23/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 26/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/49/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2019 r., Uchwałą Nr X/52/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 września 2019 r., Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2019 r.,

Uchwała nr XII/58/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.869, poz. 2245) Rada uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok zmienionej Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 16/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/35/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 20/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 23/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 26/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/49/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2019 r., Uchwałą Nr X/52/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 września 2019 r., Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2019 r.,


wprowadza się następujące zmiany: 
1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu  gminy  na  2019  rok w  wysokości  23 900 483,45 zł  zwiększa się do kwoty 23 930 861,45 zł, z tego:
    1) dochody bieżące z kwoty 22 931 343,31 zł zwiększa się do kwoty 22 961 721,31 zł
    2) dochody majątkowe stanowią kwotę 969 140,14 zł  zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W § 1 ust.3 pkt 1
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 384 839,45 zł zwiększa się do kwoty 7 390 417,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
    3)  W § 2 ust. 1
         Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 28 128 283,45 zł zwiększa się do kwoty
         28 158 661,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
    4) W § 2 ust. 1 pkt 1                                                                                                                               Wydatki bieżące w wysokości 22 277 993,45 zł zwiększa się do kwoty 22 308 371,45 zł.
5) W § 2 ust. 1 pkt 2
        Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5 850 290,00 zł.
6) W §  2 ust. 3 pkt a
        Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
        ustawami z kwoty 7 384 839,45 zł zwiększa się do kwoty 7 390 417,45 zł zgodnie 
        z załącznikiem Nr 3.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki
      Nr 1, 2, 3, 4,  do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.
      w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (162kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (173kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (165kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (195kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (99kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2019, 08:55:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476