string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/24/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 1 grudnia 2004w sprawie : ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2004r oraz lata następne wynikającej z przynależności do Związku Gmin Rypińskich.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 Statutu Związku Gmin Rypińskich ( Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 12, poz. 122 z dnia 4 kwietnia 2001r)

Uchwała nr XVII/24/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie : ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2004r oraz lata następne wynikającej z przynależności do Związku Gmin Rypińskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 Statutu Związku Gmin Rypińskich ( Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 12, poz. 122 z dnia 4 kwietnia 2001r)


R a d a   G m i n y
u c h w a l a :

§ 1

1.     Ustalić wysokość składki członkowskiej w wysokości 60 groszy od 1 mieszkańca.
2.     Liczba mieszkańców będzie aktualizowana na dany rok budżetowy przez Wójta Gminy Rogowo według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
3.     Składka członkowska płatna jest w (4) czterech ratach kwartalnych do dnia 14 pierwszego miesiąca danego kwartału.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uchwała nr XVII/24/2004 (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2004, 14:16:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4002