string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr I/7/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 27 listopada 2014w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego.Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz § 16 ust. 1, pkt 4 Statutu Gminy Rogowo ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz. 1411 )

Uchwała nr I/7/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2014


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego.

Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz § 16 ust. 1, pkt 4 Statutu Gminy Rogowo ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz. 1411 )


stwierdza się , co następuje :

§ 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady na członków Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego zostali powołani  radni :
1)    Józef Trymers
2)    Krzysztof Piotrowski
3)    Wojciech Nowatkowski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (17 grudnia 2014, 09:28:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1175